Podmienky

Keď sa zaregistrujete pre túto službu, okamžite tiež potvrdíte, že sa prihlásite na odber tejto služby. Za túto službu platíte len €6 týždenne a môžete neobmedzene využívať všetky hry na portáli Gamazers. Táto služba sa automaticky obnovuje každý týždeň, čo vám umožní jednoducho pokračovať v neobmedzenom prístupe ku všetkým hrám. Ak chcete službu zastaviť, môžete tak urobiť jednoducho cez payinfo.nl. Ak sa chcete stať členom tejto služby, musíte vlastniť zariadenie a mať aspoň 18 rokov. Ak ste mladší ako 18 rokov, môžete sa stať aj členom tejto služby so súhlasom vášho rodiča alebo opatrovníka. Uvedené produkty alebo predajcovia nie sú sponzormi a / alebo pridruženými k Gamazers. Servisné značky, logá, ochranné známky, logá (vrátane, bez obmedzenia, jednotlivých názvov produktov a maloobchodníkov) sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Mypengo Mobile BV Markerkant 1310 1314 AN Almere, Holandsko DPH NL807495207B01, Registrované pod: 39068788

1. Uplatniteľnosť a zmeny

1.1 Tieto „Všeobecné obchodné podmienky“ sa vzťahujú na všetky ponuky a transakcie, ktoré Gamazers ponúka v rámci digitálnych služieb prostredníctvom telekomunikačného poskytovateľa, s ktorým koncový užívateľ uzavrel zmluvu. Digitálne služby ponúkané Gamazers obsahujú online hry, ktoré sú prístupné na rôznych zariadeniach.

1.2 Tieto podmienky by sa mohli odchýliť, ak by Gamazers udelil predchádzajúci písomný súhlas.

2. Doručenie služby Gamazers

2.1 Službu si vyžiada spoločnosť Gamazers, ktorá ju následne poskytuje prostredníctvom mobilného telekomunikačného operátora.

3. Registrácia služby

3.1 Po úspešnej registrácii používateľa prostredníctvom platobného modulu na webovej stránke Gamazers obdrží potvrdenie prostredníctvom SMS a prostredníctvom internetovej stránky.
3.2 Po registrácii bude užívateľ zaregistrovaný ako predplatiteľ a zostane registrovaný až do jeho zrušenia samotným užívateľom.
3.3 Ako používateľ musíte mať najmenej 18 rokov. Ak nie ste vlastníkom zariadenia a súvisiaceho telekomunikačného spojenia, musíte požiadať o povolenie od vlastníka účtu, rodiča, opatrovníka alebo zamestnanca, aby ste mohli používať našu službu. Keď sa zaregistrujete pre Gamazers, predpokladáme, že toto povolenie bolo získané.
3.4 Za používanie tejto služby sa účtuje 3 x €2 týždenne.

4. Ako služba funguje?

4.1 Zaregistrujte sa pre Gamazers prostredníctvom svojho mobilného telefónu.
4.2 Ak ste sa úspešne prihlásili do služby prostredníctvom platobnej stránky, ihneď dostanete bezplatnú SMS správu s odkazom na herný portál.

5. Zmeny cien

5.1 Gamazers si vyhradzuje právo upraviť ceny služby. Pre existujúcich členov to bude oznámené prostredníctvom textovej správy. Pre nových členov to bude uvedené vopred.

6. Zrušenie služby

6.1 Zrušenie služby je možné jednoducho vykonať postupom uvedeným v týchto podmienkach.
6.2 Gamazers je zrušený len vtedy, ak ho užívateľ dostane cez SMS. Ak účastník z akéhokoľvek dôvodu neplatí za službu, Gamazers môže odmietnuť prístup k hernému portálu bez toho, aby vopred požiadal používateľa o povolenie.
6.3 Gamazers nebude akceptovať žiadnu zodpovednosť od účastníka za zrušenie služby.
6.4 Obe sa automaticky obnovia, kým nezašlete zastavujúcu STOP GAM na číslo 7402.

7. Práva duševného vlastníctva

7.1 Všetky práva duševného vlastníctva a licencie sú u poskytovateľa služieb. Používaním služby súhlasíte s tým, že na vás nebude prevedená a že nebudete predávať ponúkané produkty alebo ich distribuovať v akejkoľvek forme. Ak je to tak, ste v rozpore a opatrenia budú prijaté. Ako účastník získate prístup k 1 kópii produktov pre vlastné použitie.

8. Zrieknutie sa zodpovednosti

8.1 Ako používateľ nemôžete držať poskytovateľa zodpovedného za akékoľvek škody spôsobené používaním tejto služby. Pri registrácii s tým automaticky súhlasíte.
8.2 Služba je ponúkaná tak, ako je a nebude obsahovať žiadnu formu záruky.
8.3 Súhlasíte s tým, že používanie tejto služby je na vlastnú zodpovednosť. Dodatočné náklady, ktoré sa účtujú prostredníctvom vášho internetového pripojenia s poskytovateľom telekomunikačných služieb, nemožno od poskytovateľa vrátiť.

9. Spracovanie vašich údajov

9.1 Aby sa služba dostala do prevádzky, poskytovateľ od vás uloží určité údaje, ako sa s nimi bude zaobchádzať, je uvedený v Zásadách ochrany osobných údajov.
9.2 Poskytovateľ si vyhradzuje právo používať okrem iného mobilné číslo používateľa na propagačné účely.

10. Právne otázky

10.1 Používanie tejto služby podlieha zákonom a právam Holandska.

11. Záverečné ustanovenie

11.1 Všeobecné obchodné podmienky sú vždy k dispozícii na webovej stránke Gamazers. Okrem toho môže byť vyžiadaná bezplatne.
11.2 Gamazers má právo tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť. Zmeny budú okamžite viditeľné na webovej stránke poskytovateľa. Účastníci budú o tom vždy informovaní.
11.3 Kontaktovanie Gamazers e-mailom alebo telefonicky, tieto informácie nájdete v časti Často kladené otázky na webovej stránke poskytovateľov.