Algemene Voorwaarden

Wanneer u zich inschrijft voor deze dienst erkent u ook direct dat u een abonnement afsluit op deze service. Voor deze dienst betaald u slechts 7.50 euro per week en kunt u onbeperkt gebruik maken van alle games die in de portal van Gamazers staan. Deze service wordt automatisch per week verlengt waardoor u uw onbeperkte toegang tot alle spellen gemakkelijk kunt doorzetten. Mocht u er toch voor willen kiezen om de dienst stop te zetten kan dat eenvoudig via payinfo.nl. Om lid te kunnen worden van deze dienst dient u eigenaar te zijn van het toestel en minstens 18 jaar oud zijn. Bent u jonger dan 18 jaar kunt u doormiddel van toestemming van uw ouder of voogd ook lid worden van deze dienst. De genoemde producten of retailers zijn geen sponsor van en/of aangesloten bij Gamazers. Dienstmerken, Beeldmerken, Handelsmerken, logo’s, (inclusief, zonder beperking, de individuele namen van producten en retailers) zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Mypengo Mobile BV Markerkant 1310 1314 AN Almere, Nederland VAT NL807495207B01, Geregistereerd onder: 39068788

1.Toepasselijkheid en wijzigingen

1.1 Deze “Algemene Voorwaarden” zijn van toepassing op en maken daarnaast deel uit van alle aanbiedingen en transacties die onder de digitale diensten worden aangeboden door Gamazers via de telecom provider waarmee de eindgebruiker een contract mee heeft afgesloten. De digitale diensten die worden aangeboden door Gamazers bevatten online games die op verschillende toestellen te benaderen zijn.

1.2 Deze algemene voorwaarden zouden kunnen afwijken mits er voorafgaand schriftelijk toestemming is gegeven door Gamazers.

2. Levering van de dienst Gamazers

2.1 De dienst wordt door u opgevraagd bij Gamazers, die deze vervolgens levert via de mobiele telecom aanbieder van de gebruiker zelf.

3. Aanmelding van de dienst

3.1 Nadat de gebruiker via de betaalmodule op de website van Gamazers een succesvolle inschrijving heeft verricht ontvangt deze daar een bevestiging van via SMS en via de website.
3.2 Na aanmelding zal de gebruiker ingeschreven staan als abonnee en zal deze geregistreerd blijven totdat deze wordt opgezegd door de gebruiker zelf.
3.3 Als gebruiker dient u minimaal 18 jaar oud te zijn . Wanneer u geen eigenaar bent van het toestel en de daarbij horende telecom aansluiting dient u toestemming te vragen aan de rekeninghouder, ouder, voogd of werknemer om gebruik te kunnen maken van onze dienst. Wanneer u zich inschrijft voor Gamazers gaan wij ervan uit dat deze toestemming is verkregen.
3.4 Per week wordt er 7.50 euro in rekening gebracht voor het gebruik van deze dienst. 3.4 Wanneer u zich als gebruiker af wilt melden voor deze dienst kan dat via de website van payinfo.nl. Mocht u zich op een andere manier af willen melden is dat ook mogelijk, raadpleeg hiervoor de Veelgestelde Vragen.

4. Hoe werkt de dienst

4.1 Via uw mobiele telefoon meldt u zich aan voor Gamazers.
4.2 Wanneer u succesvol bent aangemeld voor de dienst via de betaalpagina ontvangt u direct een gratis SMS bericht met de link naar de gameportal.

5. Prijswijzigingen

5.1 Gamazers behoudt zich het recht voor om prijzen van de dienst aan te passen. Voor bestaande leden zal dit via een SMS bericht verkondigd worden. Voor nieuwe leden zal dit op voorhand worden aangegeven.

6.Opzeggen van de dienst

6.1 Het opzeggen van de dienst kan eenvoudig via de procedure zoals aangegeven in deze algemene voorwaarden.
6.2 Gamazers is enkel opgezegd als de gebruiker daar een bevestiging van krijgt via SMS. Wanneer een abonnee om wat voor reden dan ook niet betaald voor de dienst kan Gamazers de toegang tot de gameportal ontzeggen zonder de gebruiker daar op voorhand toestemming voor te vragen.
6.3 Gamazers zal geen aansprakelijkheid aanvaarden van de abonnee wegens het annuleren van de dienst.
6.4 Het opzeggen van de dienst kan ook via: Uitschrijven

7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten en licenties liggen bij de aanbieder van de dienst. Wanneer u gebruik maakt van de dienst gaat u ermee akkoord dat deze niet naar u worden overgedragen en dat u de aangeboden producten niet door zult verkopen of op welke vorm dan ook distribueren. Mocht dat toch het geval zijn bent u in overtreding en zullen er maatregelen worden getroffen. Als abonnee krijgt u toegang tot 1 exemplaar van de producten voor eigen gebruik.

8. Afstand aansprakelijkheid

8.1 Als gebruiker kunt u de aanbieder niet aansprakelijk stellen voor enige schade die veroorzaakt wordt door het gebruik van deze dienst. Bij aanmelding gaat u hier automatisch mee akkoord.
8.2 De dienst wordt aangeboden zoals die is en zal geen vorm van enige garantie bevatten.
8.3 U stemt er mee in dat het gebruik van deze dienst op eigen verantwoording geschiedt. Extra kosten die in rekening worden gebracht door het gebruik van uw internet verbinding bij de telecom aanbieder kunnen niet verhaalt worden op de aanbieder.

9. De verwerking van uw gegevens

9.1 Om de dienst werkend te kunnen krijgen zal de aanbieder bepaalde gegevens van u opslaan, hoe hier mee omgegaan wordt staat vermeld in de Privacy Policy.
9.2 De aanbieder behoudt zich het recht voor om o.a. het mobiele nummer van de gebruiker voor promotionele doeleindes te gaan gebruiken.

10. Juridisch

10.1 Het gebruik van deze dienst is onderworpen aan de wetten en rechten van Nederland.

11. Slotbepaling

11.1 De algemene voorwaarden zijn ten alle tijden beschikbaar op de website van Gamazers. Daarnaast kan deze kosteloos opgevraagd worden.
11.2 Gamazers heeft het recht deze algemene voorwaarden ten alle tijden te wijzigen. De wijzigingen zullen direct zichtbaar zijn op de website van de aanbieder. Abonnees zullen daar ten alle tijden van op de hoogte worden gesteld.
11.3 Contact opnemen met Gamazers van via email of telefonisch, deze gegevens zijn te vinden in de Veelgestelde Vragen van de aanbieders website.