Privacy Policy

Algemeen

Dit is de website van Mypengo Mobile BV. Ons vestigingsadres is Markerkant 1310, 1314 AN Almere, VAT NL807495207B01, Geregistreerd onder: 39068788

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres


Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:
a. uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
b. uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
c. uw e-mailadres als u deelneemt aan discussieforums;
d. de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
e. alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt;
f. alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

Deze informatie wordt gebruikt:
a. Voor intern gebruik en daarna verwijderd
b. Om de inhoud van onze website te verbeteren
c. om u op de hoogte te stellen van updates van onze site
d. om u later te contacteren voor marketingdoeleinden
De informatie kan doorgegeven worden aan andere organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn, die de informatie kunnen gebruiken voor commerciële doeleinden (behalve indien u daar bezwaar tegen maakt – zie verder);
Op deze site gebruiken we cookies. (Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.)
a. uw voorkeuren te registreren;
b. u bij een volgend bezoek aan onze site op de hoogte te stellen van nieuwigheden die u zouden kunnen interesseren;
c. uw vroegere activiteiten op de site te registreren, om u bij uw volgend bezoek een betere dienstverlening te bieden;
d. de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van uw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt;

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet

Veiligheid

a. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?
—————————————————————
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen
Over communicatie per e-mail
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.
a. Wij kunnen de e-mailadressen van de personen die een bezoek gebracht hebben aan onze site, doorgeven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn en die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren. Als u wenst dat uw e-mailadres niet meegedeeld wordt aan andere bedrijven of organisaties, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres. b. Wij kunnen de e-mailadressen van onze klanten doorgeven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn en die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren. Als u wenst dat uw e-mailadres niet meegedeeld wordt aan andere bedrijven of organisaties, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

U kunt periodieke mailings ontvangen a. van ons, met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres

Er kan ook om andere redenen telefonisch contact met u worden opgenomen:

a. Ons bedrijf kan telefonisch contact met u opnemen met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Indien u geen reclame van ons wenst te ontvangen via post, telefoon of e-mail, kunt u ons dat laten weten op het hierboven vermelde adres.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons « privacybeleid ». In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met Ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres