ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Első rész – Jogok és kötelezettségek

1.1 A következőkben említett szerződési feltételek (‘Promóciós Szerződési Feltételek’ és ‘Felhasználói’ Szerződési Feltételek’), valamint az Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak és részét képezik az MyPengo Mobile B.V. összes ajánlatának digitális vagy más online szolgáltatásra vonatkozóan a mobil kommunikációs szolgáltató (továbbiakban ‘Szolgáltató’) hálózatán keresztül, amelyre a végfelhasználó előfizetési szerződést köt (továbbiakban ‘Mobil Előfizetés’) (abban az esetben is, ha a szolgáltatás nem ismertetett vagy nem teljes körűen részletezett jelen szerződési feltételekben). Az MyPengo Mobile B.V. által online biztosított digitális és egyéb szolgáltatások magukban foglalják a játékokat, szöveges üzeneteket, hang és/vagy kép fájlokat és/vagy hasonló szolgáltatásokat (továbbiakban ’Szolgáltatási Tartalom’), melyeket a szolgáltató hálózatán keresztül bocsátunk rendelkezésre, többek között rövid szöveges üzenet (SMS), rádióhullámú adatcsomag szolgáltatás (‘GPRS’) és/vagy harmadik generációs szolgáltatások (‘3G’) segítségével. Második rész – Az árak és termékek módosításának feltételei
2.1 Meglévő végfelhasználóinkat az árak módosításának végrehajtása előtt egy héttel SMS-ben értesítjük. Ha a végfelhasználó továbbra is használja az MyPengo Mobile B.V. szolgáltatásait vagy az árváltozást követően történik meg a regisztráció, az ármódosítást a felhasználó részéről elfogadottnak tekintjük. Az MyPengo Mobile B.V. minden esetben fenntartja a jogot az árváltoztatásra, miután azt közzé tették a weboldalon.
2.2 Az MyPengo Mobile B.V. fenntartja a jogot, hogy bármely terméket más, azzal azonos értékű termékre cseréljen előzetes értesítés nélkül.Harmadik rész – Költségek
3.1 Kínálatunk és árajánlataink kötelezettségei megfelelnek a reklámokban és a www. gamazers.com weboldalon (továbbiakban ‘weboldal) feltüntetetteknek, hacsak az ajánlatról írásban másképp nem határoztak.
3.2 Kártyás előfizetés esetén a költségek terhelhetik a ‘Szolgáltatót’ vagy levonásra kerülhetnek a végfelhasználó hitelkeretéből is előre feltöltős regisztráció esetén. Erre az esetre a végfelhasználó kifejezett felhatalmazását adja és garantálja a költségek behajthatóságát.
3.3. A költségek felszámíthatók minden küldött és fogadott üzenetért annak típusától és/vagy fizetési módjától függően. A szolgáltató által meghatározott SMS (szöveges üzenet) díja alkalmazható az összes küldött és fogadott üzenetre. Ez az egyszeri regisztrációs díj költségére is vonatkozhat. Az adott országra vonatkozó használati és szolgáltatási díjszabásról és fizetési módról még több információt találhat a GYIK és/vagy a Felhasználási Szerződési Feltételek menüpont alatt. Negyedik rész –A Szolgáltatási Tartalom biztosítása
A Szolgáltatási Tartalom az R&D Mediától rendelhető meg és az adott telekommunikációs cég szolgáltatásán és hálózatán keresztül jut el a végfelhasználóhoz Ötödik rész – Felmondás és megszüntetés
A Szolgáltatási Tartalom megszüntetési eljárása a Felhasználói Szerződési Feltételekben rögzített módon, a szolgáltatás felmondása csak a Felhasználói Szerződési Feltételekben meghatározott módon kezdhető meg.Hatodik rész – Szellemi tulajdon
4.1 Ha az itt leírt Általános Szerződési Feltételek másképp nem rendelkeznek, minden szerzői jog, szabadalom, védjegy, rajz, sablon és/vagy más a Szolgáltatási Tartalomhoz és az MyPengo Mobile B.V. weboldalához kapcsolódó szellemi tulajdonjogok a szállítókat és más jogosult feleket illetik.
4.2 Az MyPengo Mobile B.V. korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható és nem visszavonható használati jogot biztosít a végfelhasználóknak a szolgáltatási tartalom letöltéséhez, fogadásához és/vagy tanácsadáshoz.
4.3 Ha az MyPengo Mobile B.V. kifejezetten másképp nem rendelkezik, a végfelhasználóknak nincs joguk sokszorosítani, cserélni, végrehajtani, átruházni, szétosztani, eladni, használni az eredeti terméket, vagy bármilyen más módon használni a letöltött vagy megkapott szolgáltatási tartalmat erre a célra szánt előzetes írásos megegyezés nélkül.
4.4 A végfelhasználó kártalanítja az MyPengo Mobile B.V. és a harmadik fél munkatársait, vezetőségét, alkalmazottait, szállítóit és információs ellátóját a kárral és kockázattal kapcsolatban, valamint vállalja a felelősséget az MyPengo Mobile B.V. és a harmadik fél munkatársai, vezetősége, alkalmazottai, szállítói és az információs ellátója felé az MyPengo Mobile B.V. vagy a harmadik fél szellemi tulajdonjogainak megsértéséért és azok következményeiért, vagy ha a szolgáltatások és magatartások jogosulatlan használatából eredően megsérti ezen Általános Szerződési Feltételeket.Hetedik rész – Adatkezelés és titoktartás
5.1 Az MyPengo Mobile B.V. fenntartja a jogot a végfelhasználók adatainak (telefonszám, e-mail cím, stb.) felhasználására további promóciós célokból.
5.2 Az MyPengo Mobile B.V. összegyűjti és feldolgozza (azaz többek között gyűjti, kezeli, konzultál, harmadik fél számára kibocsátja, osztályozza) a végfelhasználók bizonyos személyes és szállítási adatait.
5.3 Az MyPengo Mobile B.V. az adatvédelmi politikája szerint kezeli a végfelhasználók adatait, amely a weboldalon megtekinthető és letölthető. Az MyPengo Mobile B.V. e tekintetben betartja a vonatkozó adatvédelmi törvényeket és rendeleteket, valamint az MyPengo Mobile B.V. és leányvállalatai nemzetközi vállalat révén mindinkább az egyes országok határain kívül dolgoznak. Nyolcadik rész – Korlátozott felelősség
6.1 A szolgáltatási tartalom használatával a végfelhasználó kockázatot vállal. Az MyPengo Mobile B.V. törekszik arra, hogy a szolgáltatási tartalom használata zavartalan legyen. Az MyPengo Mobile B.V. nem garantálja, hogy a szolgáltatási tartalmak megegyeznek a végfelhasználók igényeivel, vagy hogy ezeknek a szolgáltatási tartalmaknak a letöltése, fogadása zavartalan és hibamentes marad.
6.2 A végfelhasználó elfogadja a mobil telekommunikációs szolgáltatással kapcsolatban, hogy a kapcsolódási lehetőség, annak fenntartása és a kapcsolat minősége nem megegyező vagy egyenlő értékű minden egyes alkalommal és helyen, valamint hogy a szolgáltatási tartalmak elérését hátráltathatják bizonyos tényezők, esetleg azok átmenetileg nem elérhetők fizikai tényezők okozta interferencia (alagutak, hegyek, épületek, stb.) vagy a telefonszolgáltató karbantartási munkái miatt.
6.3 Ha a végfelhasználó nem tudja minden esetben zavartalanul használni a szolgáltatási tartalmakat, az nem jogosítja fel kedvezményekre vagy a már kifizetett szolgáltatási díj visszaigénylésére.
6.4 Az MyPengo Mobile B.V. soha nem vállal felelősséget az esetleges károkért, úgymint (de nem kizárólag) vírusok, a végfelhasználó által okozott hardver és/vagy szoftver meghibásodás, a weboldalra való belépés engedélyezése, amely magában foglalja a letöltött szolgáltatási tartalmakat és a kapcsolódáshoz szükséges hardvert és szoftvert. A végfelhasználónak meg kell tennie a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy elkerülje az ilyen eseteket.
6.5 Ha az MyPengo Mobile B.V. mégis bármilyen okból kompenzálná a végfelhasználót, a kártérítés mértéke soha nem haladhatja meg annak a szolgáltatási tartalomnak az összegét, amely a kárt okozta.
6.6 Weboldalunk tartalmát a legnagyobb odafigyeléssel állítottuk össze. Mégis, az MyPengo Mobile B.V. nem tudja garantálni az ott megjelenő tartalom pontosságát. Ezért az R&D nem vállal felelősséget az előírásokkal és megállapodásokkal kapcsolatos hibákért, pontatlanságokért, félreértésekért, késésért vagy félreértelmezésekért az internet használata során, valamint az ezekből adódó következményekért. Kilencedik rész – Kártalanításv
A végfelhasználó nem jogosult sérült, törvénytelen, káros, fenyegető, vulgáris, lekezelő, taszító üzenetek írására, amelyek sértik a személyi jogokat vagy az MyPengo Mobile B.V. által bármilyen módon kifogásolhatóak. A végfelhasználó köteles kártalanítani az R&D Mediát minden közvetett vagy közvetlen károkért, amelyeket az említett üzenetek okoznak. Tízedik rész – A szolgáltatás szabályai.
A végfelhasználónak legalább 18 évesnek kell lennie. Amennyiben Ön 18 éven aluli, vagy nem önmaga fizeti a mobiltelefon-számláját, a mobiltelefon-számláját fizető személy (szülő, gyám, munkáltató, stb.) hozzájárulása szükséges a weboldalon történő regisztrációhoz és a szolgáltatás használatához. A regisztrációval és/vagy a szolgáltatás használatával az MyPengo Mobile B.V. feltételezi, hogy a végfelhasználó rendelkezik a mobiltelefon-számláját fizető szülő, gyám, stb. hozzájárulásával. Tizenegyedik rész – Vonatkozó törvények
7.1 A tartalomszolgáltatásra, a megegyezésre és a weboldal használatának feltételeire annak az országnak a törvényei az irányadóak, ahol az adott kampány lebonyolításra kerül. Ha az MyPengo Mobile B.V. nem tudja gyakorolni vagy kikényszeríteni az Általános Szerződési Feltételek alkalmazását, az nem jelent felhatalmazást az abban lefektetett szabályoktól és irányelvektől való eltérésre. Ha az Általános Szerződési Feltételek valamely pontja a helyi törvényhozás szerint érvénytelennek minősül, a felek hozzájárulnak ahhoz, hogy a helyi törvényhozás a felek szándékával egyezően megpróbálja érvényesnek tekinteni az adott pontot, ameddig az törvényes. Az Általános Szerződési Feltételek további pontjai ebben az esetben változatlanul érvényben maradnak.
7.2 A vitás ügyek eldöntéséért az amszterdami bíróság döntése az irányadó. Tizenkettedik rész – Módosítás Jelen Általános Szerződési Feltételeket az MyPengo Mobile B.V. folyamatosan megújítja. Az esetleges módosításokról a végfelhasználót a weboldalunkon értesítjük. A módosítások bejelentését követően a weboldal folytatólagos használatával vagy az MyPengo Mobile B.V. szolgáltatásainak letöltésével a végfelhasználó elfogadja a módosításokat. Jelen Általános Szerződési Feltételek betartását az MyPengo Mobile B.V. bármikor számon kérheti.Az MyPengo Mobile B.V. bejegyzett irodával rendelkezik Amszterdamban és a Kereskedelmi Kamara regisztrált tagja (50534149) és adószám: 822795589B01.